Ερωτηματολόγιο

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την αξιολόγηση της τουριστικής προοπτικής του νησιού της Σάμου. Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα παραμείνουν απόλυτα εμπιστευτικές καθώς θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

QuestionsΚοινωνικό - Δημογραφικά Στοιχεία